Obrazy  

pocitadlo  

Nabídka regrese, cena

Při prvním setkání se při čaji nebo kávě nejprve s klientem seznámím, pohovoříme o jeho případných zkušenostech s podobnou prací, zodpovím jeho otázky a vysvětlím regresní techniku. Někdy je třeba nejprve zbavit klienta obav z této práce.

Provedu analýzu osobnosti, způsobu reakcí, úrovně dovedností v oblasti vztahů privátních i profesionálních, zdravotního stavu,…(opět formou rozhovoru, řízeného cílenými otázkami podle vstupního dotazníku).

Vytipuji spolu s klientem jeho problémové oblasti.

Vyberu vhodné téma a techniku pro první sezení (pokud již klient nepřišel s přesným a jasným zadáním).

Vlastní sezení jehož průběh i délka je individuální.

Případná další sezení pak navazují buď zpracováním dalších témat, nebo prohloubením dosavadní práce.

Cena

Nabízím tři způsoby stanovení ceny terapie (platí od 1. 3. 2018):

  • hodinová cena 600 Kč (platí se podle skutečného trvání sezení)
  • pevná denní cena 2 600 Kč (obvykle 6 až 8 hodin)
  • předplatné na pět sezení bez časového omezení 8 000,- Kč.

Pro stávající klienty mohou platit původní nižší ceny, pokud si terapii předplatí.

(c) Ing. Blanka Weisbauerová - www.regrese.eu, weisbauer@seznam.cz. Vyrobila a sponzoruje e-stranka, poskytovatel terapie.