Obrazy  

pocitadlo  

Nabídka regrese, cena

Sjednávají se pouze předplacené termíny.

Vstupní pohovor

Při prvním setkání se při čaji nebo kávě nejprve s klientem seznámím, pohovoříme o jeho případných zkušenostech s podobnou prací, zodpovím jeho otázky a vysvětlím regresní techniku. Někdy je třeba nejprve zbavit klienta obav z této práce.

Provedu analýzu osobnosti, způsobu reakcí, úrovně dovedností v oblasti vztahů privátních i profesionálních, zdravotního stavu,…(opět formou rozhovoru, řízeného cílenými otázkami podle vstupního dotazníku).

Vytipuji spolu s klientem jeho problémové oblasti.

Vyberu vhodné téma a techniku pro první sezení (pokud již klient nepřišel s přesným a jasným zadáním).

Základní a pokračovací terapie

Témata vytipovaná při vstupním pohovoru zpracováváme v základní terapii, případně v pokračovacích terapiích.

Cena:

  • Vstupní pohovor až tři hodiny 2000 Kč.
  • Základní terapie dvě sezení po třech hodinách 5000 Kč.
  • Pokračovací terapie dvě sezení po třech hodinách 4000 Kč
    (je možné opakovat vícekrát).

Storno podmínky

  • Za sezení omluvené více než 24 hodin před sjednaným termínem se poskytuje náhradní termín podle aktuálních možností.
  • Za včas předem neomluvené sezení se náhrada neposkytuje.

Předplatné a přihlašování

Pokud vám tyto podmínky vyhovují, pošlete příslušnou částku na účet 246285173/0800. Současně mě o tom informujte SMS na číslo 607 716 423. Jakmile přijde platba na účet, ozvu se vám, abychom dohodli termíny.

Pracovní doba a příplatek

Pracovní doba je pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin. Termíny mimo tuto pracovní dobu (např. i víkend) jsou možné s příplatkem 500 Kč za každé sezení.

(c) Ing. Blanka Weisbauerová - www.regrese.eu, weisbauer@seznam.cz. Vyrobil a sponzoruje Jan Zahradník Havelka, poskytovatel terapie.