Obrazy  

pocitadlo  

Co je regrese

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psychologickém slova smyslu to je řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s minulými negativními zkušenostmi.

Regresní terapie a její možnosti

Regresní terapie je v současnosti velmi populární metoda pro lidi, kteří chtějí pátrat po svých tzv. minulých životech a případně jimi zdůvodňovat svoji nynější situaci. To je jistě zábavné, ale chceme-li zkvalitnit svůj současný život, budeme se spíš snažit pochopit své modely v chování, své myšlenkové stereotypy a své způsoby reakcí na životem předkládané situace. Je třeba říci, že pátrání po hluboké minulosti není vždy na místě.

Velmi účinné je ošetření traumatických zážitků ze současnosti a nedávné minulosti – z tohoto života. Vyžaduje-li si to však situace, je možné postupovat hlouběji do minulosti – do minulých životů. Tady je ale třeba nechat na každém klientovi, jak si případné starší zážitky vysvětlí, zda je přijme jako reálný minulý život, nebo pouze jako kulisy, které si jeho psychika vytváří k úplnému odžití daného problému. Účinnost regresní terapie není touto interpretací nijak ovlivněna.

Nepoužívám hypnózu

Pro terapeuta je snazší provádět regresní terapii v hypnóze. Klient neracionalizuje, neblokuje sám sebe představou o tom, na co je a na co není si schopen vzpomenout. Je možné jít přímo k příčině problému.

Sama nejsem příznivcem hypnózy, nedělám ji a sama ji nepodstupuji. Při hypnóze klient nemá kontrolu nad probíhajícím procesem a je zcela vydán terapeutovi. Ten často řeší problém sugescí, která (dle mé zkušenosti) nemusí v konečném důsledku být klientovi ku prospěchu. Dokonce jsem se setkala s případem neetického chování terapeuta, kdy klient si „nepamatoval“ průběh sezení a tedy netušil, z čeho pramenily jeho následné potíže.

Používám asociativní přístup v hladině alfa

Práce v hladině alfa (hluboce relaxovaný stav) má z mého pohledu mnoho výhod:

  • Klient si je plně vědom všeho co prožívá.
  • Má v každém okamžiku svobodnou volbu, zda chce dále pokračovat, nebo proces ukončit (za dodržení určitých pravidel).
  • Následně si pamatuje vše prožité a téměř vždy získá určité poučení z vlastních vybavených zkušeností.
  • K příčině svých potíží se blíží od současného problému asociativně (na základě podobnosti) a je tedy postupně připravován na trauma prožité v minulosti.

Co je hladina alfa

V bdělém stavu pracuje mozek asi z 80 % v pásmu beta a asi z 20 % v pásmu intuitivního myšlení alfa. Několikrát denně se tento poměr zcela samovolně obrátí.

  • Je to stav, který velmi dobře známe a vlastně si ho většinou vůbec neuvědomujeme.
  • Je to také stav, ve kterém dochází k synchronizaci levé a pravé hemisféry.
  • Je to stav, kterého můžeme využít k intuitivním způsobům řešení problémů či úkolů.
  • Je to stav, ve kterém můžeme rozvíjet mnohé techniky založené na intuici.

Je velmi užitečné umět se do tohoto hladiny alfa přeladit vědomě a cíleně, a postupným tréninkem schopnost koncentrace zvyšovat.

(c) Ing. Blanka Weisbauerová - www.regrese.eu, weisbauer@seznam.cz. Vyrobil a sponzoruje Jan Zahradník Havelka, poskytovatel terapie.