Obrazy  

pocitadlo  

Regresní terapie

Nabízím pomoc při práci v oblasti rozvoje osobnosti, sebepoznání, sebezdokonalování a případné řešení problémů technikou regresní terapie.

Regresní terapie řeší psychické a psychosomatické potíže. Problém, který vás trápí, budeme zpracovávat technikou bdělých regresí, nebo některou z technik v alfa hladině. Výběr vhodného způsobu práce je individuální a stanovíme jej v úvodním sezení v rámci analýzy.

Příklady často zpracovávaných témat:

 • fyzické bolesti u kterých není zřejmá příčina – končetiny, břicho, migrény, astma, alergie…
 • osobní vztahy (rodiče, děti…)
 • partnerské vztahy (minulé i současné)
 • postoje (k sobě, ke svým vlastnostem, schopnostem, ke změnám, k práci, k učení, k penězům…)
 • strachy a fobie (z uzavřených prostorů, z vody, z výšek, z pavouků, myší, hadů…)
 • emoce (zdánlivě bez opodstatnění – vztek, pláč, agrese…)
 • traumata z dětství a prenatálního období
 • sexuální zneužívání, znásilnění, problémy se sexem
 • ztráty (smrt blízké osoby, zvířete, opuštění blízkým člověkem, ztráta postavení, peněz…)
 • ošetření stavů zúženého vědomí (úraz, narkóza, hypnóza, závislosti, fyzické a psychické násilí…)
 • psychosomatický problém s otěhotněním
 • zjišťování přesného času narození
 • progrese do budoucnosti
 • odvádění přivtělených duší

(c) Ing. Blanka Weisbauerová - www.regrese.eu, weisbauer@seznam.cz. Vyrobil a sponzoruje Jan Zahradník Havelka, poskytovatel terapie.